CSG Logotype

Helige Johannes av Valamo relik till Stockholms finska ortodoxa kyrka

06 jan 2022

Finska ortodoxa församlingen i Sverige har tagit emot helige Johannes av Valamo kontaktrelik. Valamo klosters tidigare igumen kanoniserades av ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel år 2018. Reliken finns i helige Nikolai kyrka fäst i en ikon av Marja-Liisa Alm föreställande även två andra finska helgon, Uspenskikatedralens tidigare kyrkoherde Aleksander Hotovitski och Helige Johannes av Sonkajanranta.

Helige fader Johannes, be till Gud för oss!