CSG Logotype

Arkimandrit Sergei vald till ny biskop i Finland

25 nov 2021

Kyrkomötet i ortodoxa kyrkan i Finland har valt Nya Valamo klosters igumen arkimandrit Sergei till biskop. I och med valet har ortodoxa kyrkan i Finland nu fyra biskopar, ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland, metropoliten Arseni av Kuopio och Karelen, metropoliten Elia av Uleåborg och den nyinvalde biskopen Sergei av Fredriksham.

Biskop Sergei med civilnamnet Yrjö Rajapolvi tog examen från Kuopio ortodoxa prästseminarium 1988. 1990 tog han ämneslärarexamen i ortodox religion på Joensuu universitet.

Den nye överherden har varit munk i Valamo kloster sedan 1990 och klostrets igumen sedan 1997.

Axios, axios, axios!