CSG Logotype

Två finska helgon kanoniserade

01 jun 2020

Den 29 november 2018 kanoniserades prästmunken Johannes av Valamo (1873-1958) och religionsläraren Johannes Karhapää (1884-1918) av ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. Johannes av Valamo och Johannes Karhapää är de första helgon som kanoniserats inom Finlands ortodoxa kyrka, vilken hittills förknippats främst med de s.k. Karelska Upplysarna, ett antal helgon med anknytning till Karelen i Västra Ryssland och Östra Finland.

Johannes av Valamo var verksam i Petsamo och Valamo klostren. I samband med andra världskriget, då Valamo kloster evakuerades till Heinävesi i Östra Finland, följde fader Johannes med och blev vida känd som biktfader. Delar av hans korrespondens med biktbarnen har publicerats i bokform och översatts till flera språk. Johannes av Valamo avled till 5 juni 1958 och vilar i dag på kyrkogården i Nya Valamo kloster.

Johannes Karhapää föddes i byn Sonkajanranta i Finland, blev känd för sitt engagemang för ortodox bildning, vilket vid tiden kring det finska inbördeskriget kunde förknippas med ryssvänlighet och förräderi. Johannes blev svårt ansatt i nationalistisk press. År 1918 arresterades och arkebuserades han utan någon föregående rättegång. Hans kropp, som hans änka lyckades lokalisera först månader efter avrättningen, vilar i dag på ortodoxa kyrkogården i Ilomants.

Kyrkan minns minnet av H:e Johannes av Valamo den 5 juni och minnet av martyren och bekännaren Johannes av Sonkajanranta den 8 mars.

Heliga Johannes av Valamo och Johannes av Sonkajanranta, be till Gud för oss!