CSG Logotype

Lola Cedergren (1933-2020)

19 apr 2020

Lola Cedergren har somnat in under ljusa veckan. Lola var under många år församlingens styrelseordförande och självklara ansikte utåt i både Sverige och Finland. Under åren var hon en respekterad och uppskattad representant för den ortodoxa kyrkan och den finska ortodoxa församlingen i talrika kyrkliga och ekumeniska sammanhang.

Under åren 2006-2009 ledde Lola en grundlig renovering av Helige Nikolai kyrka, vars hyreskontrakt med Maria Magdalena församling finska församlingen hade övertagit från estniska ortodoxa kyrkan. På näst intill heltidsbasis organiserade Lola ett omfattande arbete med det övergripande målet att återställa den kulturmärkta byggnadens interiör till sitt forna skick och ändå omvandla den till ett ortodoxt tempel med bibehållen respekt för originalarkitekturens formspråk.

Lola var även engagerad i att bredda församlingens verksamhet i avsikt att visa upp ortodoxa kyrkans rika kulturarv, ett värv som kom till yttryck i flera uppskattade ikonutställningar och i ett flerårigt engagemang för ikonsällskapet i Sverige.

Lola Cedergren var också en bärande kraft i församlingens kyrkokör. Körengagemanget, som hon inledde redan på 1980-talet i Stockholms ryska kyrka, bibehöll hon ända till denna vår.

Evigt minne!