CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2018-11-02 | Fredag

Aftonpanihida i Finska kyrkan i Gamla Stan / Iltapanihida vanhan kaupungin Suomalaisessa kirkossa

Karelens upplysare / Karjalan valistajat
Plats: Finska kyrkan i Gamla Stan / Vanhan kaupungin suomalaisessa kirkossa
Tid: 18:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2018-11-03 | Lördag

Biskoplig festliturgi på karelska / Piispallinen juhlaliturgia karjalan kielellä

Karelens upplysare / Karjalan valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:30

Församlingen firar sin 60-årsdag med ett uruppförande i Sverige av H:e Johannes Chrysostomos gudomliga liturgi på karelska under ledning av HE ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland. En gästande kör leds av Kirsi-Maria Susuna. Direkt efter liturgin inbjudes till församlingens 60-årsmottagning i Maria Magdalena kyrkas festsal.

Seurakuntamma juhlii 60-vuotispäiväänsä pyhän Johannes Krysostomoksen liturgian ensimmäisellä karjalankielisellä toimittamisella Ruotsissa. Palvelusta johtaa KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo. Vierailevaa kuoroa johtaa Kirsi-Maria Susuna. Liturgian jälkeen toivotamme kaikki tervetulleiksi seurakunnan 60-vuotisvastaanotolle Maria Magdalenan kirkon juhlasalissa.

Martyrerna biskop Akepsimas, prästen Josef och diakonen Aitalas +379, återinvigningen av stormartyren Georgios Vinnares kyrka och återförandet av relikerna i Lydda på 300-talet
Gal. 5:22-6:2;
Luk. 6:17-23a

2018-11-24 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Jonas Bergenstad förrättar. / Isä Jonas Bergenstad toimittaa.

Luk. 24:12-35

2018-11-25 | Söndag

Liturgi / Liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Jonas Bergenstad celebrerar. / Isä Jonas Bergenstad toimittaa.

Stormartyren Katarina av Aleksandria +305-311, stormartyren Mercurius +200-talet
Ef. 6:10-17;
Luk: 18:-27

2018-12-13 | Torsdag

Ekumenisk luciavesper

Jungfrumartyr Lucia +304 / Neitsytmarttyyri Lucia +304
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Fader Joosef Vola och finska lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen förrättar en ekumenisk vesper. / Isä Joosef Vola ja suomalaisen luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen toimittavat ekumeenisen ehtoopalveluksen.

Efter andakten inbjudes till tekväll med finska piroger och grekiska julkakor, kourabides. / Hartauden jälkeen tarjoamme teetä, karjalan piirakoita ja kreikkalaisia joulukakkuja, kourabidesejä.

2018-12-15 | Lördag

Vigilia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi - isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen förrättar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

Joh. 20:11-18