CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2020-08-23 | Söndag

Styrelsens videomöte / Neuvoston videokokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Ledamöterna är välkomna till höstens första styrelsemöte. Föregående mötets protokoll hittar du här. Dagordningen publiceras hör vid ett senare tillfälle.

Neuvoston jäsenet ovat tervetulleita syksyn ensimmäiseen kokoukseen. Edellisen kokouksen pöytäkirjan löydät täältä. Esityslista julkaistaan myöhemmin.

2020-09-05 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-09-06 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikoali kyrka, Bellmansgata 13
Tid: 10:00

5. kyrkotonen/sävelmä
Ärkeängel Mikaels mirakel o Khonais, Frygien ca 500. Martyren Romulus +122. / Ylienkeli Mikaelin ihme Fryygian Khonaissa n. 500. M. Romulus +122.
2. Kor. 1:21-2:4; Matt. 22:2-14

2020-09-06 | Söndag

Församlingens årsmöte 2020 / Seurakunnan vuosikokous 2020


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden. / Vuosikokous käsitteelee sääntömääräiset asiat.

2020-09-26 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-09-27 | Söndag/Sunnuntai

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

8. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Kallistratos och hans 49 följare + ca 300. H:e Flavianos av Antiokien +404. H:e Savvati av Solovetsk, Karelens helige + 1432./ M. Kallistratos ja hänen 49 seuralaistaan +n. 300. P. Flavianos Antiokialainen +404. Pt. Savvati Solovetskiläinen, Karjalan Pyhä + 1432.
2. Kor. 6:16-7:1; Luk. 5:1-11

2020-10-17 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-10-18 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Aposteln och evangelisten Lukas +100-talet. H:e David av Serpuhov +1520. / Ap. ja evankelista Luukas +100-l. Pt. Daavid Serpuhovilainen +1520.
Gal. 1:11-19; Luk. 7:11-16

2020-10-30 | Fredag

Minnesgudstjänst i Finska kyrkan på Slottsbacken / Panihida Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Gudstjänsten förrättas på finska. / Palvelus on suomenkielinen.

2020-10-31 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Apostlarna Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos och Aristobulos +100-talet. Martyren Epimakhos Egyptiern +200-talet. / Ap:t Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos ja Aristobulos +100-l. M. Epimakhos Egyptiläinen +200-l.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2020-11-20 | Fredag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2020-11-21 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Gudsföderskan Jungfru Marie införande i templet / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian tempeliintuominen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Hebr. 9:1-17; Luk. 10:38-42, 11:27-28

2020-12-12 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-12-13 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Jungfrumartyr Lucia / Neitsytmarttyyri Lucia
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2021-01-05 | Söndag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2021-01-06 | Onsdag

Basileios den Stores liturgi och stora vattenvälsignelsen / Basileios Suuren liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Matt. 3:13-17