CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2021-12-13 | Måndag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Ekumenisk musikandakt för jungfrumartyr Lucia med lutherska församlingens kyrkoherde Martti Paananen.

Luterilaisen seurakunnan kirkkoherra Martti Paananen johtaa ekumeenista sävelhartautta neitsytmarttyyri Lucialle.

2021-12-18 | Lördag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Ef. 2:11-13; Luk. 13:19-29

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av arkimandit Bartolomeos Iatridis.

Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Kleopas arkkimandriita Bartolomeos Iatridiksen avustuksella.

2022-01-05 | Onsdag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Fader Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2022-01-06 | Torsdag

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2022-01-14 | Fredag

Styrelsemöte / Neuvoston kokous


Plats: Videomöte
Tid: 14:00

Ledamöterna, revisorerna och övriga inbjudna är välkomna till styrelsens videomöte genom länken här.

Neuvoston jäsenet, tilintarkastajat ja muut kutsutut ovat tervetulleita johtokunnan kokoukseen, johon voi osallistua videolenkin kautta täältä.