CSG Logotype

Kalender

Översikt över 2018

Här nedan kan du se alla event som sker under 2018. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2018-09-01 | Lördag

Aftongudstjänst / Ehtoopalvelus


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bel lmansgatan 13
Tid: 17:00

Uspenskij-katedralens kyrkoherde Markku Salminen förrättar och Ortodoxa Brödraskapet besöker församlingen under ledning av Valamo klosters igumen arkimandrit Sergei. / Uspenskin katedraalin kirkkoherra Markku Salminen toimittaa, ja Ortodoksinen Veljestö vierailee seurakunnassamme Valamon luostarin igumenin, arkkimadriitta Sergein, johdolla.

2018-09-02 | Söndag

Morgongudstjänst och liturgi / Aamupalvelus ja liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 9:30

Uspenskij-katedralens kyrkoherde Markku Salminen celebrerar. Ortodoxa Brödraskapet besöker församlingen under ledning av Valamo klosters igumen arkimandrit Sergei. / Uspenskin katedraalin kirkkoherra Markku Salminen toimittaa, ja Ortodoksinen Veljestö vierailee seurakunnassamme Valamon luostarin igumenin, arkkimandriitta Sergein, johdolla.

2018-09-15 | Lördag

Liturgi


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2018-10-06 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2018-10-07 | Söndag

Liturgi / Liturgia

Martyrerna Sergios och Bakkos / Marttyyrit Sergios ja Bakkos
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2018-11-02 | Fredag

Karelens upplysare / Karjalan valistajat

Panihida i Finska kyrkan i Gamla Stan / Panihida vanhan kaupungin suomalaisessa kirkossa
Plats: Finska kyrkan i Gamla Stan / Vanhan kaupungin suomalaisessa kirkossa
Tid: 18:00

Helgens gudstjänster leds av ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland / Juhlan palveluksia johtaa KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo

2018-11-03 | Lördag

Karelens upplysare / Karjalan valistajat

Panihida i Finska kyrkan i Gamla Stan / Panihida vanhan kaupungin suomalaisessa kirkossa
Plats: Finska kyrkan i Gamla Stan / Vanhan kaupungin suomalaisessa kirkossa
Tid: 10:00

Helgens gudstjänster leds av ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland / Juhlan palveluksia johtaa KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo

2018-11-03 | Lördag

Församlingens 60-årsfest / Seurakunnan 60-vuotisjuhla

Finska ortodoxa för samlingen i Sverige 60 år / Ruotsin suomalainen ortodoksinen seurakunta 60 vuotta
Plats: H:e Nikolai kyrka
Tid: Direkt efter liturgin lördagen 3.1 1

Direkt efter liturgin lördagen 3.11 inbjudes till församlingens 60-årsmottagning i H:e Nikolai kyrka / Heti liturgian jälkeen lauantaina 3.11 toivotamme kaikki tervetulleiksi seurakunnan 60-vuotisvastaanotolle Pyhän Nikolaoksen kirkossa

2018-11-24 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2018-11-25 | Söndag

Liturgi / Liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2018-12-13 | Torsdag

Ekumenisk luciavesper

Jungfrumartyr Lucia / Neitsytmarttyyri Lucia
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalaisessa kirkossa, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Vespern förrättas i Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Palvelus toimitetaan Suomalaisessa kirkossa, Slottsbacken 2

2018-12-13 | Torsdag

Liturgi / Liturgia

Jungfrumartyr Lucia / Neitsytmarttyyri Lucia
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalaisessa kirkossa, Slottsbacken 2
Tid: 10:00

Vespern förrättas i Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Palvelus toimitetaan Suomalaisessa kirkossa, Slottsbacken 2

2018-12-15 | Lördag

Vigilia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi - isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2018-12-16 | Söndag

Liturgi / Liturgia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi - isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2019-01-05 | Lördag

Vigilia

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-01-06 | Söndag

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00