CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2019-02-09 | Lördag

Kvällsbön / Pravilo


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Läsaren Berndt Arell och altartjänaren Casper Virkkula läser kvällsbön med Jesusbönen och förböner för levande och avlidna. Efter kvällsbönen serveras kvällste.

Lukija Berndt Arell ja ponomari Casper Virkkula lukevat pravilon Jeesus-rukouksin ja esirukouksin elävien ja kuolonuneen nukkuneiden puolesta. Pravilon jälkeen tarjoillaan iltatee.

2019-02-10 | Söndag

Gudomlig liturgi och seminarium / Jumalallinen liturgia ja seminaari

Heliga Anna av Novgorod / Pyhä Anna Novgorodilainen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 09:30

5. kyrkotonen/sävelmä
Heliga Anna av Novgorod +1050, martyren Haralampos +200-talet och helige Zenon +416 / Pyhä Anna Novgorodilainen +1050, Pm. Haralampos +200-l. ja Pt. Zenon +416
2. Tim. 3:10-15; Luk. 18:10-14

Vi firar Sveriges första helgon, Anna av Novgorod, i samarbete med Heliga Annas ortodoxa församling med en festliturgi och ett seminarium. I samband med liturgin ges möjlighet att vörda Heliga Anna av Novgorods reliker, och efter liturgin inbjuds till ett seminarium om helgon- och relikvördnad samt om Sverige och Novgorod under Anna av Novgorods tid. Fader Misha Jaksic och fader Serafim Smensgård celebrerar. Heliga Annas reliker tas emot utanför H:e Nikolai kyrka kl. 9:30, liturgin börjar kl. 10:00 och seminariet efter en gemensam måltid kl. 13:00. I seminariet medverkar fader Misha och Emma-Lina Löflund Dovgoborets.

Juhlimme Ruotsin ensimmäistä pyhimystä, Anna Novgorodilaista, juhlaliturgialla ja seminaarilla, jotka järjestetään yhteistyössä Pyhän Annan ortodoksisen seurakunnan kanssa . Liturgian yhteydessä annetaan mahdollisuus kunnioittaa Pyhän Anna Novgorodilaisen pyhäinjäännöksiä, ja liturgian jälkeen järjestetään seminaari pyhien ihmisten ja pyhäinjäännösten kunnioittamisesta, sekä Ruotsista ja Novgorodista Anna Novgorodilaisen elinaikana. Isä Misha Jaksic och isä Serafim Smensgård toimittavat. Pyhän Annan pyhäinjäännökset otetaan vastaan Pyhän Nikolaoksen kirkolla klo 9:30, liturgia alkaa klo 10:00 ja isä Mishan och Emma-Lina Löflund Dovgoboretsin pitämä seminaari yhteisen aterian jälkeen klo 13:00.

2019-03-02 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-03-03 | Söndag

Gudomlig liturgi och aftongudstjänst / Jumalallinen liturgia ja ehtoopalvelus

Förlåtelsen söndag, inledning av den heliga och stora fastan / Sovintosunnuntai, pyhään ja suureen paastoon laskeutuminen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

8. kyrkotonen/sävelmä
Martyrererna Eutrapios, Kleonikos och Basilikos +308, H:a jungfrun Piamon +337 / M:t Eutrapios, Kleonikos och Basilikos +308, P. neitsyt Piamon +337
Rom. 13:11-14; Mat. 6:14-21

Efter gudstjänsten serveras blinier. / Palveluksen jälkeen tarjotaan blinejä.

2019-03-23 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-03-24 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Heliga Zacharias Egyptiern +400 och H:e Artemon, Seleukiens biskop +100 / Pt. Sakarias Egyptiläinen + 400 ja P. Artemon, Seleukian piispa +100
Hebr. 4:14-5:6; Mark. 8:34-9:1

Efter liturgin församlingens årsmöte. / Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

2019-03-24 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden. / Vuosikokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2019-03-30 | Lördag

Ekumenisk tacksägelseakatistos / Ekumeeninen kiitosakatistos


Plats: Finska Kyrkan, Slottbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 20:30

Kyrkoherde Martti Paananen leder och sånagre från finska lutherska och ortodoxa körer sjunger akatistoshymnen / Kirkkoherra Martti Paananen johtaa ja suomailisen luterilaisen ja ortodoksisen seurakuntien kuorolaiset laulavat akatistoshymnin.

2019-04-05 | Fredag

Fasteliturgi / Paastoliturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Martyrerna Diodoros och Serapion samt deras medävlare +200, H:a Teodora Tessalonikern +800 / M:t Diodoros ja Serapion ja heidän kanssakilvoittelijansa +200, Pt. Teodora Tessalonikalainen +800
1 Mos. 22:1-18; Ords. 17:17-18:5

2019-04-18 | Torsdag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora torsdagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Högläsning av 12 evangelieavsnitt om Kristi lidanden / 12 kärsimysevankeliumin lukeminen

2019-04-19 | Fredag

Aftongudstjänst / Ehtoopalvelus

Stora fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Utbärandet av Kristi gravion / Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

Eftergudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid. / Palveluksen jälkeen tarjotaan paastoateria.

2019-04-19 | Fredag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora Fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Herrens begravningsprocession / Herran hautaan saatto

2019-04-20 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Kristus är uppstånden! Kristus nousi kuolleista!
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna påbörjas kl. 22:00. / Apostolien tekojen lukeminen aloitetaan klo 22:00.
Efter gudstjänsten inbjudes till gemensam påskmåltod i kyrkan. / Palveluksen jälkeen kutsutaan kaikki kirkossa järjestettävään pääsiäisateriaan.

2019-05-11 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-05-12 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
H:e Epifanios, ärkebiskop av Salamis +403, H:e Germanos, ärkebiskop av Konstantinopel +740 / P. Epifanios, Salamiksen arkkipiispa +403, P. Germanos, Konstantinopolin arkkipiispa +740
Apg. 9:32-42; Joh. 5:1-15

2019-06-09 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga Treenighetens dag, pingst / Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

H:e Kyrillos av Alaxandria +444, Salige Kiril av Velsk +1400, H:e Kriril av Belozersk + 1427 / P. Kyrillos Alaksanrialainen +444, Autuas Kiril Velskiläinen + 1400, Pt. Kiril Belozerskilainen + 1427
Apg. 2:1-11; Joh. 7:37-52, 8:12

2019-06-09 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-08-31 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-09-01 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Indiktio - Kyrkoårets början / Kirkkovuoden alku
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
40 heliga jungfrumartyrer och deras lärare Ammon +310, H:e Simeon Styliten +459, H:e Joshua, Nuns son +1200 / 40 pyhää neitsytmarttyyria ja heidän opettajansa Ammon +310, Pt. Simeon Pylväskilvoittelija +459, P. Joosua, Nunin poika +1200
1. Kor. 15:1-11, 1. Tim. 2:1-7; Matt. 19:16-26, Luk. 4:16-22

2019-09-21 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-09-22 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

6. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Fokas +117, profeten Jona +750 och H.e Jona av Jaasjärvi +1600 / Pm. Fokas +117, Pr. Joona +750 och P. Joona Jaasjärveläinen +1600
2. Kor. 4:6-15; Luk. 5:1-11

2019-10-12 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-10-13 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga fäderna på VII ekuemeniska kyrkomötet i Nicaea / Nikean VII ekuemeenisen kirkolliskokouksen pyhät isät
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkoton/sävelmä
Martyrerna Karpos, Papylos, Agathodoros och Agathonike +250 / Marttyyrit Karpos, Papylos, Agathodoros ja Agathonike +250
2. Kor. 9:6-11, Hebr. 13:7-16; Luk. 8:5-15

2019-11-01 | Fredag

Panihida i Finska kyrkan på Slottsbacken / Panihida Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00
2019-11-02 | Kördag

Lilla vattenvälsignelsen och gudomlig liturgi / Pieni vedenpyhitys ja jumalallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2019-11-23 | Lördag

Akatistos till Gudsföderskan / Akatistos Jumalansynnyttäjälle


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2019-11-24 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Gudsföderskan Jungfru Marie tempelgångs efterfest / Jumalansynnyttäjän Neitseen marian tempeeliintuomisen jälkijuhla
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen/sävelmä
H:e Clemens av Rom +101 och H:e martyrbiskopen Peter av Aleksandria +311 / P. Clemens Roomalainen +101 ja P. marttyyripiispa Pietari Aleksandrialainen +311
Ef. 2:14-22; Luk. 18:18-27

2019-12-13 | Fredag

Ekumenisk Luciavesper / Ekumeeninen Lucian päivän ehtoopalvelus


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2019-12-14 | Lördag

Gudomlig liturgi och litania/ Jumalallinen liturgia ja litania


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Martyrerna Thyrsos, Leukios och Kallinikos +251. Martyrerna läsaren Apollonius, musikern Filemon +286 och guvernören Arrianos +287 / M:t Thyrsos, Leukios och Kallinikos +251. M:t lukija Apollonius, muusikko Filemon +286 ja maaherra Arrianos +287
Gal. 5:22-6:2; Luk. 14:1-11

Efter gudstjänsten serveras minnesvete, koliva. / Palveluksen jälkeen tarjotaan kolivaa.

2020-01-05 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-01-06 | Måndag

Gudomlig liturgi och stora vattenvälsignelsen / Jumalallinen liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00