CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2020-06-13 | Lördag

Vigilian är inställd / Vigilia on peruutettu


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

2020-06-14 | Söndag

Liturgin är inställd / Liturgia on peruutettu


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronapandemin. / Palvelus on coronapandemian takia peruutettu.

2020-09-05 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-09-06 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikoali kyrka, Bellmansgata 13
Tid: 10:00

5. kyrkotonen/sävelmä
Ärkeängel Mikaels mirakel o Khonais, Frygien ca 500. Martyren Romulus +122. / Ylienkeli Mikaelin ihme Fryygian Khonaissa n. 500. M. Romulus +122.
2. Kor. 1:21-2:4; Matt. 22:2-14

2020-09-26 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-09-27 | Söndag/Sunnuntai

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

8. kyrkotonen/sävelmä
Martyren Kallistratos och hans 49 följare + ca 300. H:e Flavianos av Antiokien +404. H:e Savvati av Solovetsk, Karelens helige + 1432./ M. Kallistratos ja hänen 49 seuralaistaan +n. 300. P. Flavianos Antiokialainen +404. Pt. Savvati Solovetskiläinen, Karjalan Pyhä + 1432.
2. Kor. 6:16-7:1; Luk. 5:1-11

2020-10-17 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-10-18 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Aposteln och evangelisten Lukas +100-talet. H:e David av Serpuhov +1520. / Ap. ja evankelista Luukas +100-l. Pt. Daavid Serpuhovilainen +1520.
Gal. 1:11-19; Luk. 7:11-16

2020-10-30 | Fredag

Minnesgudstjänst i Finska kyrkan på Slottsbacken / Panihida Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Gudstjänsten förrättas på finska. / Palvelus on suomenkielinen.

2020-10-31 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Apostlarna Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos och Aristobulos +100-talet. Martyren Epimakhos Egyptiern +200-talet. / Ap:t Stakhys, Apelles, Ampiliatus, Urbanos, Narkissos ja Aristobulos +100-l. M. Epimakhos Egyptiläinen +200-l.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

2020-11-20 | Fredag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2020-11-21 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Gudsföderskan Jungfru Marie införande i templet / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian tempeliintuominen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Hebr. 9:1-17; Luk. 10:38-42, 11:27-28

2020-12-12 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-12-13 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Jungfrumartyr Lucia / Neitsytmarttyyri Lucia
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00
2021-01-05 | Söndag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00
2021-01-06 | Onsdag

Basileios den Stores liturgi och stora vattenvälsignelsen / Basileios Suuren liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Matt. 3:13-17