CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2020-03-14 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Andreas Hjertberg förrättar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

2020-03-15 | Söndag

Basileios den Stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen / sävelmä
Martyren Agapios och hans medävlare +303 och neomartyr Manuel av Kreta +1770. / M. Agapios ja hänen kanssakilvoittelijansa +303, p. um. Manuel Kreetalainen +1770.
Hebr. 4:14-5:56; Mark. 8:34-9:1

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

Efter liturgin församlingens årsmöte. / Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

2020-03-15 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden. / Vuosikokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2020-03-28 | Lördag

Ekumenisk tacksägelseakatistos / Ekumeeninen kiitosakatistos

World Earth Hour
Plats: Finska Kyrkan, Slottbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 20:30

Kyrkoherde Martti Paananen leder och sångare från finska lutherska och ortodoxa körer sjunger akatistoshymnen. / Kirkkoherra Martti Paananen johtaa ja suomalaisen luterilaisen ja ortodoksisen seurakuntien kuorolaiset laulavat akatistoshymnin.

2020-04-09 | Torsdag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora torsdagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Högläsning av 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden. Fader Markku Kinkki förrättar. / 12 kärsimysevankeliumin lukeminen. Isä Markku Kinkki toimittaa.

2020-04-10 | Fredag

Aftongudstjänst / Ehtoopalvelus

Stora fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Utbärandet av Kristi gravikon. HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien, förrättar assisterad av fader Markku Kinkki. Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid.

Kristuksen hautaikonin esillekantaminen. Palveluksen toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta Cleopas isä Markku Kinkin avustuksella. Palveluksen jälkeen tarjotaan paastoateria.

2020-04-10 | Fredag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora Fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 16:30

Herrens begravningsprocession. Fader Markku Kinkki förrättar. / Herran hautaan saatto. Isä Markku Kinkki toimittaa.

2020-04-11 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Kristus är uppstånden! Kristus nousi kuolleista!
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna påbörjas kl. 22:00. Efter gudstjänsten inbjudes till gemensam påskmåltid i kyrkan. Fader Markku Kinkki från Helsingfors celebrerar.

Apostolien teoista lukeminen aloitetaan klo 22:00. Palveluksen jälkeen kutsutaan kaikki kirkossa järjestettävään pääsiäisateriaan. Isä Markku Kinkki Helsingistä toimittaa.

2020-05-09 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-10 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Samaritiska kvinnans söndag / Samarialaisnaisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / sävelmä
Aposteln Simon +61 och h:a Taisia av Alexandria + 300-talet. / Ap. Simon Kiivailija +61 ja p. Taisia Aleksandrialainen + 300-l.
Ap. 11:19-26, 29-30; Joh. 4:5-42

2020-05-30 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-31 | Söndag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Heliga Treenighetens dag, pingst / Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Martyren Hermeias +130 och h:e Filofei, metropoliten av Tobolsk 1727. / M. Hermeias +130 ja p. Filofei, Tobolskin metropoliitta 1727.
Ap. 2:1-11; Joh. 7:37-52, 8:12

Gudstjänsten leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien. / Palvelusta johtaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta Cleopas.

2020-06-13 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-06-14 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen / sävelmä
Profeten Elisa +800, h:e Metodios Bekännaren +847 och Karalens helige Elisa av Suma + 1400-1500-talen. / Pr. Elisa +800, p. Metodios Tunnustaja +847 ja pt. Elisa Sumalainen, Karjalan pyhä + 1400-1500-l.
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23

2020-09-05 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Västra Nylands ortodoxa kyrkokör sjunger under ledning av Matti Jyrkinen. Fader Kalevi Kasala och fader Petri Korhonen förrättar.

Länsi-Uusimaan ortodoksinen kirkkokuoro laulaa Matti Jyrkisen johdolla. Isä Kalevi Kasala ja isä Petri Korhonen toimittavat.

2020-09-06 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikoali kyrka, Bellmansgata 13
Tid: 10:00

5. kyrkotonen/sävelmä
Ärkeängel Mikaels mirakel o Khonais, Frygien ca 500. Martyren Romulus +122. / Ylienkeli Mikaelin ihme Fryygian Khonaissa n. 500. M. Romulus +122.
2. Kor. 1:21-2:4; Matt. 22:2-14

Västra Nylands ortodoxa kyrkokör sjunger under ledning av Matti Jyrkinen. Fader Kalevi Kasala och fader Petri Korhonen förrättar. / Länsi-Uusimaan ortodoksinen kirkkokuoro laulaa Matti Jyrkisen johdolla. Isä Kalevi Kasala ja isä Petri Korhonen toimittavat.