CSG Logotype

Kalender

Aktuellt program

Här nedan kan du se aktuella gudstjänster och andra programpunkter vi anordnar. Har du några frågor eller funderingar angående något i kalendern eller tycker du att något saknas så tveka inte att kontakta oss på info@ortodox-finsk.se

2018-12-15 | Lördag

Vigilia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi - isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen förrättar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

Joh. 20:11-18

2018-12-16 | Söndag

Liturgi / Liturgia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi-isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen celebrerar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

5. kyrkotonen/5. sävelmä
Profeten Haggai +500-talet f.Kr. Martyren Marinus +283
Kol. 3:4-11;
Luk. 14:16-24

2019-01-05 | Lördag

Vigilia

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Andreas Hjertberg från Åbo celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg Turusta toimittaa.

2019-01-06 | Söndag

Liturgi och stora vattenvälsignelsen / Liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Fader Andreas Hjertberg från Åbo celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg Turusta toimittaa.