CSG Logotype

Polyeleopsalmen, Byhanov (finska)

Inför hexapsalmerna, Strokin

Gudsföderska Jungfru, Rachmaninov

Aftongudstjänstens avslut, Arhangelskij

Fos ilaron, Asejev

Guds Föderska, Jungfru Strokin

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (svenska)

Helige Simeons lovsång Arhangelskij

Polyeleopsalmen Arhangelskij

Vigilians inledningspsalm Bachmetev

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (slaviska)

Härförerska i strid för oss i ”grekisk” sångart