CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Strålande helgonfé

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Helige Simeons lovsång Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Stora ektenin, Labinskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Eukaristin, Jaroslavl

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Över dig, högt benådade, Smolenskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Låt oss skynda oss till Gudsföderskan, Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Polyeleopsalmen Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion, anonym

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas