CSG Logotype

Workshop med fader Joosef

06 jul 2024

Sommarkursen för katekumener och andra intresserade fortsätter med en kunskapsworkshop fredag-lördag under ledning av fader Joosef Vola. Kvällen tema: Traditionens innebörd i den ortodoxa kyrkan.

Workshopen bygger på Johannes Seppäläs ”Min ortodoxa tro” som man kan ladda ned här.