CSG Logotype

Workshop med fader Joosef

06 jul 2024

Sommarkursen för katekumener och andra intresserade fortsätter med en kunskapsworkshop fredag-lördag under ledning av fader Joosef Vola.

Dagens Program
Före lunch: Bibeln i den ortodoxa kyrkan
Lunch serveras i kyrkan
Efter lunch: Konstens roll i ortodox trosutövning
Workshopen avslutas kl. 14:00 med akathistos till Gudsföderskan (ca 30 minuter)

Workshopen bygger på Johannes Seppäläs ”Min ortodoxa tro” som man kan ladda ned här.