CSG Logotype

Vigilia & litania för förintelsens offer / Vigilia & litania holokaustin uhreille

01 nov 2023

Fader Markku Salminen förrättar. I stället för 1. timbönen uppmärksammar vi förintelsens minnesdag med en litania för dess offer.

Isä Markku Salminen toimittaa. Holokaustin muistopäivän huomioimiseksi toimitamme litanian sen uhreille ensimmäisen hetken sijasta.