CSG Logotype

Liturgin är inställd! / Liturgia on peruutettu!

Gudsföderskans insomnandes efterfest / Jumalansynnyttäjän kuolonuneen nukkumisen jälkijuhla

10 aug 2020

Liturgin är inställd med anledning av att den förrättande prästen fått förkylningssymtom och fått instruktioner om att hålla sig hemma. / Liturgia on peruutettu syystä, että toimittava pappi on vilustumisoireiden takia määrätty pysymään kotona.