CSG Logotype

Parastasis / Parastaasi

Stora åminnelsegudstjänsten för hädangågna / Suuri muistopalvelus

01 nov 2023

Fader Mikko Leistola förrättar en stor åminnelsegudstjänst för hädangångna. Åminnelseböcker och åminnelselappar med namn på hädangångna ni vill ska bes för under gudstjänsten kan lämnas till altartjänaren före och under gudstjänsten.

Isä Mikko Leistola toimittaa suuren muistopalveluksen. Muistelukirjoja ja muistelulappuja voi jättää ponomarille ennen jumalanpalvelusta tai sen aikana vainajien muistelemiseksi palveluksessa.