CSG Logotype

Parastasis / Parastaasi

Stora åminnelsegudstjänsten för hädangågna / Suuri muistopalvelus

01 nov 2023

Åminnelseböcker och åminnelselappar med namn på hädangångna ni vill ska bes för under gudstjänsten kan lämnas till altartjänaren före och under gudstjänsten.

Muistelukirjoja ja muistelulappuja voi jättää ponomarille ennen jumalanpalvelusta tai sen aikana vainajien muistelemiseksi palveluksessa.