CSG Logotype

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä

19 dec 2018

Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig. / Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.