CSG Logotype

Minnesgudstjänst / Panihida

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä

19 dec 2018

Fader Markku Salminen förrättar. Efter minnesgudstjänsten kransnedläggning vid minnestavlan för stupade i Finlands krig.

Isä Markku Salminen toimittaa. Panihidan jälkeen seppeltenlasku Suomen sodissa kaatuneiden muistolaatalla.