CSG Logotype

Mikko Sidoroffs vigilia / Mikko Sidoroffin vigilia

01 nov 2023

Finska ortodoxa kammarkören Krysostomos 20-årsjubileumskonsert med svenskt uruppförande av Mikko Sidoroffs vigilia, som komponerats till den nya svenska översättningen av de ortodoxa morgon- och aftongudstjänsterna.

Ortodoksisen kamarikuoro Krysostomoksen 20-vuotisjuhlakonsertti. Mikko Sidoroffin ortodoksisten aamu- ja ehtoopalvelusten uuteen ruotsinkieliseen käännökseen perustuvan vigilian kantaesitys Ruotsissa.