CSG Logotype

Liturgi och visning av stiftets katedral / Liturgia ja katedraalin esittely

17 jan 2022

Fader Joosef Vola från Helsingfors och fader Bartolomeos från katedralen celebrerar. Efter liturgin anordnas en visning av den nyligen renoverade katedralen.

Isä Joosef Vola Helsingistä ja katedraalin isä Bartolomeos toimittavat. Liturgian jälkeen järjestetään äskettäin uusitun katedraalin esittely.