CSG Logotype

Liturgi / Liturgia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi-isien sunnuntai

09 jul 2018

Fader Markku Salminen från Uspenski-katedralen celebrerar. / Isä Markku Salminen Uspenskin katedraalista toimittaa.

5. kyrkotonen/5. sävelmä
Profeten Haggai +500-talet f.Kr. Martyren Marinus +283
Kol. 3:4-11;
Luk. 14:16-24