CSG Logotype

Lilla vattenvigningen & liturgi / Pieni vedenpyhitys ja liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat

30 jun 2024

Martyrerna Pegasios, Apthonios, Akindynos, Elpideforos och Anempodistos samt 28 persiska soldatmartyrer +345, soldatmartyren Tobias +300-talet och h:e Kiprian av Storozhe +1598.33-årsdagen för installationen av Hans Helighet ekumeniske patriarken Bartolomeos I av Konstantinopel.

M:t Pegasios,Aftonios, Akindynos, Elpidoforos ja Anempodistos sekä 28 Persian sotilasmarttyyria + 345, sotilasmarttyyri Tobias +3oo-l. Pt. Kiprian Storozhevilainen, Karjalan pyhä +1598. Hänen Pyhyytensä, Konstantinopolin ekumeenisen patriarkan Bartolomeoksen virkaanastumisen 33-vuotispäivä.

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a