CSG Logotype

Kvällsbön / Pravilo

06 jan 2019

Läsaren Berndt Arell och altartjänaren Casper Virkkula läser kvällsbön med Jesusbönen och förböner för levande och avlidna. Efter kvällsbönen serveras kvällste.

Lukija Berndt Arell ja ponomari Casper Virkkula lukevat pravilon Jeesus-rukouksin ja esirukouksin elävien ja kuolonuneen nukkuneiden puolesta. Pravilon jälkeen tarjoillaan iltatee.