CSG Logotype

Helige Johannes av Valamo i breven

Föreläsning med docent Elisabeth Löfstrand

01 jun 2022

Docent Elisabeth Löfstrand som översatt helige skemaigumen Johannes av Valamos brevväxling föreläser om helgonet som kanoniserades 2018 såsom han framträder i sina brev. /

Pyhittäjä Johannes Valamolaisen kirjeenvaihtoa kääntänyt dosentti Elisabeth Löfstrand luennoi vuonna 2018 kanonisoidusta pyhästä nojautuen pyhän skeemaigumenin omiin kirjeisiin.