CSG Logotype

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

01 nov 2023

1. kyrkotonen/sävelmä
Ekumeniska patriarkatets minnesdag för Athosbergets heliga fäder. H:e Nikeforos, patriark av Konstantinopel +829. / Ekumeenisen patriarkaatin Athosvuoren isien muistopäivä. P. Nikeforos, Konstantinopolin patriarkka +829.
Rom. 2:10-16: Matt. 4:18-23

Fader Mikko Leistola celebrerar. / Isä Mikko Leistola toimittaa.