CSG Logotype

Ärkebiskoplig liturgi / Arkkipiispallinen liturgia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai

01 nov 2023

3. kyrkotonen/sävelmä
H:e martyr Januarius och andra med honom +200-talet samt h:e martyr Teodoros och hans mor martyr Filippa +100-talet. / Pm. Januarius ja kanssakilvoittelijat +200-luku sekä m. Teodoros ja hänen äitinsä m. Filippa +100-luku.
Apg.9:32-42; Joh. 15:17-16:2

HE metropolit/ärkebiskop Cleopas celebrerar med hjälp av fader Mikel Sundkvist. / KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopas toimittaa isä Mikael Sundkvistin avustamana.

Efter den gemensamma måltiden inbjudes medlemmarna  till församlingens årsmöte i kyrkan. Efter årsmötet  arrangeras en frågestund med stiftets biskop.

Palvelusta seuraavan ruokailun jälkeen kutsumme jäseniämme osallistumaan seurakunnan vuosikokoukseen kirkossa. Vuosikokouksen jälkeen hiippakunnan piispan kyselyhetki.