CSG Logotype

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Förberedelse inför stora fastan: Den förlorade sonens söndag / Tuhlaajapojan sunnuntai

01 nov 2023

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Efraim Syriern +373, h:e Isak av Ninive +600-talet och h:e Feodosij av Totma +1568. /Pt. Efraim Syyrialainen +373, pt. Iisak Niniveläinen +660-l ja pt. Feodosi Totmalainen +1568.
1. Kor. 6:12-20; Luk. 15:11-32

Fader Markku Salminen celebrerar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

Efter gudstjänsten serverar vi viborgska blinier med tillbehör. / Palveluksen jälkeen tarjoilemme Viipurin linnejä lisäkkeineen.