CSG Logotype

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den lame mannens söndag / Halvaantuneen sunnuntai

08 dec 2022

Fader Mikael Sundkvist celebrerar och Mariamkören från Helsingfors sjunger. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa, ja Mariamkuoro Helsingistä laulaa.