CSG Logotype

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Karalens upplysares gemensamma högtid / Karjalan valistajien yhteinen juhla

15 jun 2021

Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Liturgin leds av HE ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland samt HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien. / Liturgiaa johtavat Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo sekä  Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Kleopas,