CSG Logotype

Gudomlig liturgi & moleben till helige Serafim av Sarov / Jumalallinen liturgia ja moleben pyhälle Serafim Sarovilaiselle

Emottagande av helige Serafim av Sarovs relik / Pyhän Serafim Sarovilaisen pyhäinjäännöksen vastaanottaminen

22 jun 2022

7. kyrkotonen / 7. sävelmä
H:a Eufrosyne Aleksandrialainen +440, H:e Sergej av Radonezh +1392. / Pt. Eufrosyne Aleksandrialainen +440, Pt. Sergei, Radonezhin igumeni ja ihmeidemtekijä +1392.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a