CSG Logotype

Förutinvigda gåvornas fasteliturgi / Ennenpyhitettyjen lahjojen paastoliturgia

Heliga och stora fastan / Pyhä ja suuri paasto

17 jan 2022

De 42 heliga martyrerna Teodoros, Konstantinos, Teofilos, Basios och deras kamrater av Ammoria +845 samt ärevördige Job, Karelens helige +1720. / Amorionin 42 pyhää marttyyria Teodoros, Konstantinos, Teofilos, Basios ja heidän toverinsa +845, sekä pyhittäjä Job Hanhisaarelainen, Karjalan pyhä +1720.
1 Mos. 9:18-10:1; Ordspr. 12:23-13:9

Fader Harry Fagerlund celebrerar. Liturgin firas i närvaro av HE metropolit/ärkebiskop Cleopas.

Isä Harry Fagerlund toimittaa. Liturgia toimitetaan KP metropoliitta/arkkipiispa Kleopaksen läsnaollessa.