CSG Logotype

Fasteliturgi / Paastoliturgia

18 dec 2018

Martyrerna Diodoros och Serapion samt deras medävlare +200, H:a Teodora Tessalonikern +800 / M:t Diodoros ja Serapion ja heidän kanssakilvoittelijansa +200, Pt. Teodora Tessalonikalainen +800
1 Mos. 22:1-18; Ords. 17:17-18:5

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. Gudstjänsten börjar med 9. timbönen och aftongudstjänst kl. 17:30 och fortsätter med gudomlig liturgi 18:00. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa. Palvelus aloitetaan 9. hetken ja ehtoopalveluksen toimittamisella klo 17:30 ja jatkuu liturgialla klo 18:00.