CSG Logotype

Familjeliturgi / Perheliturgia

30 jun 2024

7. kyrkotonen / 7. sävelmä
Martyrerna biskopen Akepsimas, prebyteran Josef, diakonen Aietalas av Persien +379, uppbyggnaden och förvarandet av relikerna efter stormartyren Göran (Georgios) i Lydda, h:e Hubert av Liége +727 och h:a Silvia av Rom +500-talet. / M:t piispa Akepsimas, pappi Josef, diakoni Aietalas Persialainen +379, sm. Georgios Voittajan kirkon vihkiminen ja pyhäinjäänösten tallettaminen Lyddassa, p. Hubert Liégeläinen +727 ja p. Silvia Roomalainen +500-l.
Ef. 2:12-22; Luk. 8:41-56

Alla är välkommen till en extra barnvänlig gudomlig liturgi! / Tervetuloa erityisesti lapsille sovitettuun jumalalliseen liturgiaan!