CSG Logotype

Ekumenisk tacksägelseakatistos är inställd / Ekumeeninen kiitosakatistos on peruutettu

World Earth Hour

19 dec 2018

Gudstjänsten har ställts in med anledning av coronavirusutbrottet. / Palvelus on peruutettu koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi.