CSG Logotype

Bönegudstjänst för Ukraina / Moleben Ukrainan puolesta

Nyinsatt gudstjänst med anledning av kriget i Ukraina

06 mar 2022

Vi samlas i kyrkan för att under fader Harry Fagerströms ledning be för Ukrainas folk. / Kokoonnumme kirkkoon rukoilemaan Ukrainan kansan puolesta isä Harry Fagerströmin johdolla.