CSG Logotype

Aftongudstjänst med utbärande av Kristi gravikon / Ehtoopalvelus ja Kristuksen hautaikonin esillekantaminen

Stora fredagen / Suuri perjantai

17 jan 2022

Efter gudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid i kyrkan. / Palveluksen jälkeen tarjotaan vaatimaton paastoateria.