CSG Logotype

Svenskt uruppförande av Mikko Sidoroffs svenska vigilia

05 maj 2024

Finska ortodoxa kammarkören Krysostomos konsert lördagen 25 maj kl. 17:00 i Tyska kyrkan i Stockholms gamla stan med svenskt uruppförande av körledaren Mikko Sidoroffs vigilia, som komponerats till den nya svenska översättningen av de ortodoxa morgon- och aftongudstjänsterna.

Missa inte heller jubileumsliturgin med internationella gäster dagen därpå i  vår katedral, h:e Georgios metropolitkyrka, Birger Jarlsgatan 92, med morgongudstjänst kl. 9:00 och gudomlig liturgi ca kl. 10:00 med anledning av ärkebiskop Cleopas 10-årsjubileum som vår överherde.