CSG Logotype

Bli bekant med den kristna ortodoxin – kurs på svenska

05 mar 2024

20-26 juli anordnas det en introduktionskurs på svenska i kristen ortodox tro på Nya Valamo kloster i Heinävesi, Finland. Förutom centrala teologiska spörsmål behandlas den ortodoxa kyrkokonsten och det ortodoxa andliga livet. Föreläsningar varvas med ett regelbundet deltagande i munkarnas gudstjänstliv i klosterkyrkan.

Kursavgiften är € 300 med övernattning i enkelrum i klostrets folkhögskolas dormitorium eller  € 260 i enkelrum på klostrets pilgrimshärbärge eller i ett dubbelrum i folkhögskolans dormitorium.

Anmälan ska var klostret tillhanda senast 5 juli och sker till kurssit@valamo.fi.