CSG Logotype

Prata med fader Joosef

Finska ortodoxa församlingen i Sverige har ingen anställd personal. Verksamheten vilar helt på frivilliga insatser. Gudstjänsterna, själavården och en stor del av katekumenundervisningen sköts av präster som besöker oss från Finland.

Om du vill komma i kontakt med en av församlingens präster, kan du kontakta fader Joosef Vola genom epost. Fader Joosef är född och uppvuxen i Stockholm. I dag är han verksam i Helsingfors ortodoxa församling där han är herde för både finsk-, svensk- och ryskspråkiga medlemmar.

Du når fader Joosef genom e-postadressen joosef.vola(at)gmail.com