CSG Logotype

Länkar & Litteratur

Litteratur

Kallistos Ware:
Den ortodoxa kyrkan.
Artos bokförlag 2000.
ISBN 91 7580 198-1

Johannes Seppälä:
Min ortodoxa tro.
Ortokirja 1995.
ISBN 952-9685-10-6

Kalevi Kasala:
Ortodox vad, varför, hur – en handbok i kyrkokunskap.
Ortodoxa Ungdomsförbundet i Finland.
ISBN 952-9630-04-2

John Meyendorff:
Bysantinsk teologi: historik och lära.
Artos & Norma bokförlag 1995.
ISBN 9175801116

Ortodox bönbok.
Ortodoxa Tidningsbokhandeln

Ortodox årsbok.
Ortodoxa Tidningsbokhandeln