CSG Logotype

De 12 stora högtiderna

Förutom påsken firar vi tolv stora kyrkliga högtider i den ortodoxa kyrkan. Högtiderna har alla ett tema som anknyter till den Heliga Treenigheten, Kristus eller Guds Moder, Jungfru Maria.

8 september: Gudaföderskans födelse
14 september: Korsupphöjelsen
21 november: Jungfru Marie tempelgång
25 december: Kristi födelse
6 januari: Herrens dop (Teofani)
2 februari: Herrens tempelgång
25 mars: Jungfru Marie bebådelse
6 augusti: Kristi förklaring
15 augusti: Uspenije (Gudaföderskans insomnande)

Rörliga stora högtider som följer påsken:

Palmsöndagen (Herrens intåg i Jerusalem)
Kristi himmelsfärd
Pingst (Den Helige Andes utgjutelse)