CSG Logotype

Ekumeniske patriarken besökte vårt stift

2019-02-16

Hans Helighet ärkebiskopen av Konstantinopel, Nya Rom, och ekumeniske patriarken Bartolomeos I besökte Stockholm i samband med att metropolitdömet av Sverige och Skandinavien firade sitt 50-årsjubileum. Söndagen 29 september ledde patriarken en morgongudstjänst med åtföljande gudomlig liturgi i metropolitdömets katedral i Stockholm i närvaro av bland andra Högt Välsignade ärkebiskopen Leo av Helsingfors och Hela Finland. Vår kör fick äran avsluta liturgin med en rungande Ton despotin till patriarken på grekiska och finska.

Ortodox liturgi i SVT 2

2018-11-15

Söndagen 18 november 2018 sändes gudomliga liturgin från Kristi Förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm i SVT 2. Gudstjänsten leddes av fader Angel Velitchkov och kören leddes är Arkadii Suvorov. Gudstjänsten kan ses i SVT Play t.o.m. 17 maj 2019 genom länken: https://www.svtplay.se/video/20068026/gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-44-3

Berndt Arell vigd till läsare

2018-11-15

I samband med Karelens Upplysares högtid och församlingens 60-årsfirande vigde ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland Berndt Arell till läsare. Även Rickard Dahlström vigdes. Rickard kommer att vara verksam i Elias-kyrkan i Helsingfors. Se finska televisionens intervju av Berndt om hans väg till den ortodoxa kyrkan: https://arenan.yle.fi/1-4276333

H:e Georgios Ioanninas reliker till Stockholm

2018-10-28

Söndagen 28 oktober 2018 tog metropolitdömet av Sverige och Skandinavien emot reliker av Helige neomartyren Georgios Ioannina (+1838). Relikerna eskorterades till Stockholm av metropoliten Maximos av Ioannina och togs emot av metroliten Kleopas av Sverige och Hela Skandinavien i Helige Georgios metropolitkyrka, Birger Jarlsgatan 92.

Fader Mikael i finsk television

2018-01-22

I januari 2018 intervjuades vår tidigare kyrkoherde och numera flitiga gäst fader Mikael Sundkvist i finsk television. Du kan se den uppskattade intervjun via länken: https://arenan.yle.fi/1-3798033

Gudomlig liturgi på svenska i SVT

1993-11-14

14 november 1993 sände SVT den gudomliga liturgin från H:e Georgios metropolitkyrka i Stockholm. Liturgin förrättades av vår dåvarande kyrkoherde, numera kyrkoherde i Uspenski-katedralen i Helsingfors Markku Salminen, och den finska ortodoxa församlingens kör leddes av Paula Löfgren. Torsten Kälvemark var kommentator. Liturgin kan ses i SVT:s öppna arkiv genom länken: https://www.oppetarkiv.se/video/1673692/gudstjanst-gudstjanst-ortodox-liturgi