CSG Logotype

H:e Johannes av Valamo reliker till Stockholms finska ortodoxa kyrka

2022-01-06

Finska ortodoxa församlingen i Sverige har tagit emot Helige Johannes av Valamo kontaktreliker. Valamo klosters tidigare igumen kanoniserades av ekumeniska patriarkatet av Konstantinopel år 2018. Relikerna är ställda i H:e Nikolai kyrka fästa i en ikon av Marja-Liisa Alm föreställande även två andra finska helgon, Uspenskikatedralens tidigare kyrkoherde Aleksander Hotovitski och H:e Johannes av Sonkajanranta.

Helige fader Johannes, be till Gud för oss!

Fader Bengt Pohjanen i SVT:s helgmålsringning

2022-01-05

Inför teofanin talar fader Bengt Pohjanen från Kristi förklarings ortodoxa kyrka i Överkalix om tro och tvivel i SVT:s helgmålsringning. Se sändningen här.

Prästmunk Damaskinos podcast från Athosberget

2021-12-14

Prästmunk Damaskinos lever i klostret Xenofontos på det Heliga berget Athos i Grekland. I podcasten ”Ortodoxins värld”, som finns tillgänglig både på svenska och på finska, berör fader Damaskinos ämnen som fastandets och bönens betydelse för det andliga livet och den monastiska kallelsens innebörd. Du hittar fader Damaskinos podcast HÄR.

Arkimandrit Sergei vald till ny biskop i Finland

2021-11-25

Kyrkomötet i ortodoxa kyrkan i Finland har valt Nya Valamo klosters igumen arkimandrit Sergei till biskop. I och med valet har ortodoxa kyrkan i Finland nu fyra biskopar, ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland, metropoliten Arseni av Kuopio och Karelen, metropoliten Elia av Uleåborg och den nyinvalde biskopen Sergei.

Biskop Sergei med civilnamnet Yrjö Rajapolvi tog examen från Kuopio ortodoxa prästseminarium 1988. 1990 tog han ämneslärarexamen i ortodox religion på Joensuu universitet.

Den nye överherden har varit munk i Valamo kloster sedan 1990 och klostrets igumen sedan 1997.

Axios, axios, axios!

Helli Penttonen (1935-2021)

2021-01-19

En av de verkliga veteranerna i finska ortodoxa församlingen i Sverige, Helli Penttonen, har gått ur tiden. Helli Penttonen var aktiv i församlingen i decennier, bland annat i församlingens kyrkokör. År 2017 tilldelades hon Heliga Lammets ordensmedalj av första klassen av HE ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland. Evigt minne!

Lola Cedergren (1933-2020)

2020-04-18

Lola Cedergren har somnat in under ljusa veckan. Lola var under många år församlingens styrelseordförande och självklara ansikte utåt i både Sverige och Finland. Under åren var hon en respekterad och uppskattad representant för den ortodoxa kyrkan och den finska ortodoxa församlingen i talrika kyrkliga och ekumeniska sammanhang.

Under åren 2006-2009 ledde Lola en grundlig renovering av Helige Nikolai kyrka, vars hyreskontrakt med Maria Magdalena församling finska församlingen hade övertagit från estniska ortodoxa kyrkan. På näst intill heltidsbasis organiserade Lola ett omfattande arbete med det övergripande målet att återställa den kulturmärkta byggnadens interiör till sitt forna skick och ändå omvandla den till ett ortodoxt tempel med bibehållen respekt för originalarkitekturens formspråk.

Lola var även engagerad i att bredda församlingens verksamhet i avsikt att visa upp ortodoxa kyrkans rika kulturarv, ett värv som kom till yttryck i flera uppskattade ikonutställningar och i ett flerårigt engagemang för ikonsällskapet i Sverige.

Lola Cedergren var också en bärande kraft i församlingens kyrkokör. Körengagemanget, som hon inledde redan på 1980-talet i Stockholms ryska kyrka, bibehöll hon ända till denna vår.

Evigt minne!

Fader Mikael prisbelönad för svenska översättningar

2020-02-05

Tidigare kyrkoherden för finska ortodoxa församlingen i Sverige, fader Mikael Sundkvist, har belönats med Svenska Litteratursällskapets pris i Finland med anledning av sina insatser för översättning av ortodoxa gudstjänsttexter från grekiska original till svenska.

Den första text som översattes var Johannes Krysostomos gudomliga liturgi. Därefter har Basileios den Stores liturgi, morgongudstjänsten, aftongudstjänsten samt vigilian med kyrkoårets växlande texter fått en nutida svensk språkdräkt.

Fader Mikael tilldelades priset i samband med Runebergsdagen som firas årligen i Finland 5 februari.

Hjälp oss med matlagning!

2020-01-07

Tisdagsgruppen efterlyser hjälp med matlagning och servering i samband med gudstjänsterna. Garanterat trevlig samvaro! Har du ett recept du vill dela med dig av? Är du vår nästa stjärnkock? Tisdagsgruppen får flera applåder än kören! Anmäl ditt intresse till info(at)ortodox-finsk.se

Ekumeniske patriarken besökte vårt stift

2019-02-16

Hans Helighet ärkebiskopen av Konstantinopel, Nya Rom, och ekumeniske patriarken Bartolomeos I besökte Stockholm i samband med att metropolitdömet av Sverige och Skandinavien firade sitt 50-årsjubileum. Söndagen 29 september ledde patriarken en morgongudstjänst med åtföljande gudomlig liturgi i metropolitdömets katedral i Stockholm i närvaro av bland andra Högt Välsignade ärkebiskopen Leo av Helsingfors och Hela Finland. Vår kör fick äran avsluta liturgin med en rungande Ton despotin till patriarken på grekiska och finska.

Första finska helgonen kanoniserade

2018-11-29

Den 29 november 2018 kanoniserades prästmunken Johannes av Valamo (1873-1958) och religionsläraren Johannes Karhapää (1884-1918) av ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. Johannes av Valamo och Johannes Karhapää är de första helgon som kanoniserats inom Finlands ortodoxa kyrka, vilken hittills förknippats främst med de s.k. Karelska Upplysarna, ett antal helgon med anknytning till Karelen i Västra Ryssland och Östra Finland.

Johannes av Valamo var verksam i Petsamo och Valamo klostren. I samband med andra världskriget, då Valamo kloster evakuerades till Heinävesi i Östra Finland, följde fader Johannes med och blev vida känd som biktfader. Delar av hans korrespondens med biktbarnen har publicerats i bokform och översatts till flera språk. Johannes av Valamo avled till 5 juni 1958 och vilar i dag på kyrkogården i Nya Valamo kloster.

Johannes Karhapää föddes i byn Sonkajanranta i Finland, blev känd för sitt engagemang för ortodox bildning, vilket vid tiden kring det finska inbördeskriget kunde förknippas med ryssvänlighet och förräderi. Johannes blev svårt ansatt i nationalistisk press. År 1918 arresterades och arkebuserades han utan någon föregående rättegång. Hans kropp, som hans änka lyckades lokalisera först månader efter avrättningen, vilar i dag på ortodoxa kyrkogården i Ilomants.

Kyrkan minns minnet av H:e Johannes av Valamo den 5 juni och minnet av martyren och bekännaren Johannes av Sonkajanranta den 8 mars.

Heliga Johannes av Valamo och Johannes av Sonkajanranta, be till Gud för oss!

Fader Mikael i finsk television

2018-01-22

I januari 2018 intervjuades vår tidigare kyrkoherde och numera flitiga gäst fader Mikael Sundkvist i finsk television. Du kan se den uppskattade intervjun via länken: https://arenan.yle.fi/1-3798033

Gudomlig liturgi på svenska i SVT

1993-11-14

14 november 1993 sände SVT den gudomliga liturgin från H:e Georgios metropolitkyrka i Stockholm. Liturgin förrättades av vår dåvarande kyrkoherde, numera kyrkoherde i Uspenski-katedralen i Helsingfors Markku Salminen, och den finska ortodoxa församlingens kör leddes av Paula Löfgren. Torsten Kälvemark var kommentator. Liturgin kan ses i SVT:s öppna arkiv genom länken: https://www.oppetarkiv.se/video/1673692/gudstjanst-gudstjanst-ortodox-liturgi