CSG Logotype

Sofia: Skapelsens vishet

Föreläsning med fader Benedikt

22 feb 2021

Fader Benedikt (Bengt) Pohjanen föreläser om den gudomliga visdomen, Sofia, och vi får beundra Monika Pohjanens Sofia-ikon. Är Sofia vem eller vad? Länk till föreläsningen via Zoom publiceras samma dags morgon här.

Isä Benedikt (Bengt) Pohjanen luennoi pyhästä viisaudesta, Sofiasta, ja saamme ihailla Monika Pohjasen Sofia-ikonia. Onko Sofia henkilö vai ajatelma? Linkki isä Benediktin luentoon julkaistaan täällä saman päivän aamuna.