CSG Logotype

Om änglarna

Fader Mikael föreläser

22 feb 2021

Fader Mikael Sundkvist berättar för oss om Herrens änglar. Vad är dem och vad sysslar de med egentligen? Föreläsningen sker på svenska. Länk till föreläsningen via Zoom publiceras samma dags morgon här.

Isä Mikael Sundkvist kertoo meille Herran enkeleistä. Mitä ne oikein ovat, ja mitä ne oikein puuhaavat? Luento on ruotsinkielinen. Linkki isä Benediktin luentoon julkaistaan täällä saman päivän aamuna.