CSG Logotype

Höstens gudstjänstprogram är här!

2021-07-26

Efter ett långt koronauppehåll börjar vi åter med gudstjänster i vår kyrka första helgen i september. Du hittar höstens gudstjänstprogram här. Information om hur vi möter coronarisker i samband med gudstjänsterna hittar du här. Varmt välkommen!

Helli Penttonen (1935-2021)

2021-01-19

En av de verkliga veteranerna i finska ortodoxa församlingen i Sverige, Helli Penttonen, har gått ur tiden. Helli Penttonen var aktiv i församlingen i decennier, bland annat i församlingens kyrkokör. År 2017 tilldelades hon Heliga Lammets ordensmedalj av första klassen av HE ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland. Evigt minne!

Gudstjänsterna är tills vidare inställda

2020-11-12

Gudstjänsterna i H:e Nikolai ortodoxa kyrka är tills vidare inställda med anledning av det rådande coronaläget. Följ gärna informationen om kommande program i kalendern nedan.

Fader Mikael prisbelönad för svenska översättningar

2020-02-05

Tidigare kyrkoherden för finska ortodoxa församlingen i Sverige, fader Mikael Sundkvist, har belönats med Svenska Litteratursällskapets pris i Finland med anledning av sina insatser för översättning av ortodoxa gudstjänsttexter från grekiska original till svenska.

Den första text som översattes var Johannes Krysostomos gudomliga liturgi. Därefter har Basileios den Stores liturgi, morgongudstjänsten, aftongudstjänsten samt vigilian med kyrkoårets växlande texter fått en nutida svensk språkdräkt.

Fader Mikael tilldelades priset i samband med Runebergsdagen som firas årligen i Finland 5 februari.

Första finska helgonen kanoniserade

2018-11-29

Den 29 november 2018 kanoniserades prästmunken Johannes av Valamo (1873-1958) och religionsläraren Johannes Karhapää (1884-1918) av ekumeniska patriarkatet i Konstantinopel. Johannes av Valamo och Johannes Karhapää är de första helgon som kanoniserats inom Finlands ortodoxa kyrka, vilken hittills förknippats främst med de s.k. Karelska Upplysarna, ett antal helgon med anknytning till Karelen i Västra Ryssland och Östra Finland.

Johannes av Valamo var verksam i Petsamo och Valamo klostren. I samband med andra världskriget, då Valamo kloster evakuerades till Heinävesi i Östra Finland, följde fader Johannes med och blev vida känd som biktfader. Delar av hans korrespondens med biktbarnen har publicerats i bokform och översatts till flera språk. Johannes av Valamo avled till 5 juni 1958 och vilar i dag på kyrkogården i Nya Valamo kloster.

Johannes Karhapää föddes i byn Sonkajanranta i Finland, blev känd för sitt engagemang för ortodox bildning, vilket vid tiden kring det finska inbördeskriget kunde förknippas med ryssvänlighet och förräderi. Johannes blev svårt ansatt i nationalistisk press. År 1918 arresterades och arkebuserades han utan någon föregående rättegång. Hans kropp, som hans änka lyckades lokalisera först månader efter avrättningen, vilar i dag på ortodoxa kyrkogården i Ilomants.

Kyrkan minns minnet av H:e Johannes av Valamo den 5 juni och minnet av martyren och bekännaren Johannes av Sonkajanranta den 8 mars.

Heliga Johannes av Valamo och Johannes av Sonkajanranta, be till Gud för oss!

Lola Cedergren (1933-2020)

2020-04-18

Lola Cedergren har somnat in under ljusa veckan. Lola var under många år församlingens styrelseordförande och självklara ansikte utåt i både Sverige och Finland. Under åren var hon en respekterad och uppskattad representant för den ortodoxa kyrkan och den finska ortodoxa församlingen i talrika kyrkliga och ekumeniska sammanhang.

Under åren 2006-2009 ledde Lola en grundlig renovering av Helige Nikolai kyrka, vars hyreskontrakt med Maria Magdalena församling finska församlingen hade övertagit från estniska ortodoxa kyrkan. På näst intill heltidsbasis organiserade Lola ett omfattande arbete med det övergripande målet att återställa den kulturmärkta byggnadens interiör till sitt forna skick och ändå omvandla den till ett ortodoxt tempel med bibehållen respekt för originalarkitekturens formspråk.

Lola var även engagerad i att bredda församlingens verksamhet i avsikt att visa upp ortodoxa kyrkans rika kulturarv, ett värv som kom till yttryck i flera uppskattade ikonutställningar och i ett flerårigt engagemang för ikonsällskapet i Sverige.

Lola Cedergren var också en bärande kraft i församlingens kyrkokör. Körengagemanget, som hon inledde redan på 1980-talet i Stockholms ryska kyrka, bibehöll hon ända till denna vår.

Evigt minne!

HE ärkebiskop Leo om coronaviruset

2020-03-10

Nyhetsbevakningen om det nya coronaviruset har väckt frågor bland ortodoxa kyrkobesökare om hur församlingar ska handla för att minska risken för spridning av viruset. HE ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland är införstådd med oron och rekommenderar att tills vidare undvika handskakning, kindkyssar och kyssande av ikoner eller prästens hand i samband med kyrkobesök. Biskopsmötet har gett kompletterande instruktioner om att tills vidare dela ut nattvarden med engångsskedar, avstå från att kyssa kalken, ta del av eftervin ur engångsmuggar och avstå från att kyssa prästens handkors i slutet av liturgin. Samtidigt betonar fader överherde att gudstjänster och andra kyrkliga förrättningar ska under alla förhållanden vara en central del av kyrkans uppdrag.

Hjälp oss med matlagning!

2020-01-07

Tisdagsgruppen efterlyser hjälp med matlagning och servering i samband med gudstjänsterna. Garanterat trevlig samvaro! Har du ett recept du vill dela med dig av? Är du vår nästa stjärnkock? Tisdagsgruppen får flera applåder än kören! Anmäl ditt intresse till info(at)ortodox-finsk.se

Ekumeniske patriarken besökte vårt stift

2019-02-16

Hans Helighet ärkebiskopen av Konstantinopel, Nya Rom, och ekumeniske patriarken Bartolomeos I besökte Stockholm i samband med att metropolitdömet av Sverige och Skandinavien firade sitt 50-årsjubileum. Söndagen 29 september ledde patriarken en morgongudstjänst med åtföljande gudomlig liturgi i metropolitdömets katedral i Stockholm i närvaro av bland andra Högt Välsignade ärkebiskopen Leo av Helsingfors och Hela Finland. Vår kör fick äran avsluta liturgin med en rungande Ton despotin till patriarken på grekiska och finska.

Gudomlig liturgi på svenska i SVT

1993-11-14

14 november 1993 sände SVT den gudomliga liturgin från H:e Georgios metropolitkyrka i Stockholm. Liturgin förrättades av vår dåvarande kyrkoherde, numera kyrkoherde i Uspenski-katedralen i Helsingfors Markku Salminen, och den finska ortodoxa församlingens kör leddes av Paula Löfgren. Torsten Kälvemark var kommentator. Liturgin kan ses i SVT:s öppna arkiv genom länken: https://www.oppetarkiv.se/video/1673692/gudstjanst-gudstjanst-ortodox-liturgi

Fader Mikael i finsk television

2018-01-22

I januari 2018 intervjuades vår tidigare kyrkoherde och numera flitiga gäst fader Mikael Sundkvist i finsk television. Du kan se den uppskattade intervjun via länken: https://arenan.yle.fi/1-3798033

Berndt Arell vigd till läsare

2018-11-15

I samband med Karelens Upplysares högtid och församlingens 60-årsfirande vigde ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland Berndt Arell till läsare. Även Rickard Dahlström vigdes. Rickard kommer att vara verksam i Elias-kyrkan i Helsingfors. Se finska televisionens intervju av Berndt om hans väg till den ortodoxa kyrkan: https://arenan.yle.fi/1-4276333

H:e Georgios Ioanninas reliker till Stockholm

2018-10-28

Söndagen 28 oktober 2018 tog metropolitdömet av Sverige och Skandinavien emot reliker av Helige neomartyren Georgios Ioannina (+1838). Relikerna eskorterades till Stockholm av metropoliten Maximos av Ioannina och togs emot av metroliten Kleopas av Sverige och Hela Skandinavien i Helige Georgios metropolitkyrka, Birger Jarlsgatan 92.