CSG Logotype

Ekumeniske patriarken besöker vårt stift i höst

Patriarken deltar i metropolitdömets 50-årsjubileum

16 feb 2019

Hans Helighet ärkebiskopen av Konstantinopel, Nya Rom, och ekumeniske patriarken Bartolomeos I besöker metropolitdömet av Sverige och Skandinavien i samband med att metropolitdömet firar sitt 50-årsjubilem i september. Hans Helighets besök i Stockholm är planerad till 28 september – 1 oktober. Detaljprogrammet offentliggörs vid ett senare tillfälle.