CSG Logotype

Ekumeniske patriarken besöker vårt stift i höst

Patriarken deltar i metropolitdömets 50-årsjubileum

16 feb 2019

Hans Helighet ärkebiskopen av Konstantinopel, Nya Rom, och ekumeniske patriarken Bartolomeos I besöker Stockholm i samband med att metropolitdömet av Sverige och Skandinavien firar sitt 50-årsjubileum. Hans Helighets besök i Stockholm är planerad till 28 september – 1 oktober. Söndagen 29 september leder patriarken en morgongudstjänst med åtföljande gudomlig liturgi i metropolitdömets katedral på Birger Jarlsgatan 92 i Stockholm med början kl. 8:30. Välkommen!