CSG Logotype

Stora torsdagens kerubhymn, Lvov

Förlorade sonens kontakion

Vid Babylons floder, Krupitskij

Stora prokimenon, Bortnjanskij (S=S1, A=S2, T, B=A)

Nu tjänar de himmelska makterna med oss, Lvovskij

Kommunionhymn, Förutinvigda gåvornas liturgi

Eukaristin, Jaroslavl

Över dig, högt benådade, Smolenskij

Stora prokimenon på förlåtelsens söndag