CSG Logotype

Jumalanpalvelukset

Olet tervetullut osallistumaan jumalanpalveluksiimme

Ortodokseille ovat pyhien isien tekstit ja rikas hymnografia yhtä luonnollisia kristillisen uskon ilmauksia kuin Raamattu. Ortodoksiset jumalanpalvelukset seuraavat kirkkovuoden kalenteria ja vuoden eri jaksot antavat leimansa kirkon liturgiseen elämään. Jumalanpalvelusten tekstit ovat siirtyneet sukupolvelta toiselle satojen vuosien aikana, ja valtaosa palvelusten liturgisista teksteistä periytyvät Bysantista ja Lähi-Idästä.

Palvelukset toimitetaan papiston, lukijan ja kuoron välisenä dialogina. Kuoron osat vaihtelevat lukijan ja papiston osien kanssa, jotka luetaan resitatiivissa. Resitatiiviluvun tarkoituksena on korostaa pyhien tekstien sisältöä ja kauneutta, mutta samalla hillitä lukijan henkilökohtaista tulkintaa. Toistuvat rukousekteniat, joiden aikana kuoro vastaa ”Herra armahda” tai ”Anna Herra” diakonin rukouksiin, keskeyttävät rytmisesti palvelusten liturgista kulkua.

Olet aina tervetullut osallistumaan jumalanpalveluksiimme, sytyttämään tuohuksia ikonien eteen, tekemään ristinmerkkejä, polvistumaan, osallistumaan palveluksien kulkuun aivan samoin kuin seurakuntalaiset itse. Pyhään ehtoolliseen voivat kuitenkin osallistua vain ortodoksisen kirkon jäsenet.

Ortodoksisen kirkon pääjumalanpalvelus on liturgia, jonka yhteydessä osallistutaan ehtoolliseen. Vigilia-palvelus toimitetaan lauantai-iltaisin ja suuria pyhiä edeltävinä iltoina. Vigiliassa toimitetaan ensin ehtoopalvelus ja sen jälkeen välittömästi seuraavan päivän aamupalvelus. Vigilia päätetään ns. ensimmäisen hetken lukemisella.