CSG Logotype

Seurakuntamme

Muutto Suomesta Ruotsiin

Ruotsin suomalainen ortodoksinen seurakunta perustettiin vuonna 1958. Talvi- ja jatkosotien jälkeen Ruotsiin evakuoitujen karjalaisten lisäksi Ruotsiin muutti 1950-luvulla monia suomalaisia muun muassa Boråsin tekstiiliteollisuusalueelle.

Monet seurakunnan jäsenistä ovat juurtuneet uuteen kotimaahansa, menneet täällä naimisiin ja saaneet lapsia. Vain osa toisen ja kolmannen sukupolven siirtolaisista ymmärtää vanhaa kotikieltään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kiinnostus alkuperäiseen kulttuuri- ja uskonnolliseen perintöön olisi hävinnyt. Tämän vuoksi seurakunnan ruotsinkielinen toiminta on vuosien mittaan lisääntynyt.

Suurin osa Ruotsin noin 100 000 ortodokseista kuuluu orientaalisiin ortodoksikirkkoihin. Näin ollen seurakuntamme piiriin etsiytyy myös monia ruotsalaisia. Suomen ja Ruotsin kulttuurin samankaltaisuuden vuoksi ortodoksisen kirkon helmaan hakeutuvat ruotsalaiset kokevat suomalaisen seurakunnan vähemmän vieraaksi kuin monet muut Ruotsissa toimivat ortodoksiseurakunnat.