CSG Logotype

Kalenteri

Meillä tapahtuu tänä vuonna

Täältä löydät tiedot kaikista vuodelle suunnitelluista tapahtumista seurakunnassamme. Kaipaatko tietoja tai onko sinulla kysymyksiä? Lähetä viesti osoitteeseen info@ortodox-finsk.se

2020-02-08 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Helgens gudstjänster sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors. Fader Mikael Sundkvist förrättar.

Seurakunnan kuoro laulaa viikonlopun palvelukset yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa. Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2020-02-09 | Söndag

Biskoplig liturgi / Piispallinen liturgia

Den förlorade sonens söndag / Tuhlaajapojan sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Markellos, biskop av Sicilien och h:e Filagrios, biskop av Cypern +100-talet, martyren Nikeforos +200-talet samt Karelens heliga Gennadi +1516 och Nikifor +1557 av Vasojärvi. / P. Markellos, Sisilian piispa ja p. Filagrios, Kyproksen piispa +100-l, pyhät m. Nikeforos +200-l sekä Karjalan pyhät Pt:t Gennadi +1516 ja Nikifor +1557 Vasojärviläiset.
1. Kor. 6:12-20; Luk. 15:11-32

Liturgin leds av HE ärkebiskop Cleopas, metropolit av Sverige och hela Skandinavien med hjälp av fader Mikael Sundkvist och sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors.  celebrerar. / Liturgian toimittaa KP Ruotsin ja koko Skandinavian metropoliitta, arkkipiispa Cleopas isä Mikael Sundkvistin avustuksella. Seurakunnan kuoro laulaa yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa.

2020-02-22 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Markku Salminen förrättar. / Isä Markku Salminen toimittaa.

2020-02-23 | Söndag

Gudomlig liturgi och aftongudstjänst / Jumalallinen liturgia ja ehtoopalvelus

Förlåtelsens söndag, inledning av den heliga och stora fastan / Sovintosunnuntai, pyhään ja suureen paastoon laskeutuminen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / sävelmä
H:e Polykarpos av Smyrna + 155 och Karelens helige Nazari av Valamo +1809. / Pm Polykarpos Smyrnalainen + 155 ja Karjalan pyhä pt. Nazari Valamolainen +1809.
Rom. 13:11-14:4; Matt. 6:14-21

Markku Salminen celebrerar. Efter gudstjänsten serveras blinier.

Isä Markku Salminen toimittaa.Palveluksen jälkeen tarjotaan blinejä.

2020-02-23 | Söndag

Styrelsens sammanträde / Hallituksen kokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Kallelse med dagordning publiceras inom kort.

Kokouskutsu esityslistoineen julkaistaan myöhemmin.

2020-03-14 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Andreas Hjertberg förrättar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

2020-03-15 | Söndag

Basileios den Stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen / sävelmä
Martyren Agapios och hans medävlare +303 och neomartyr Manuel av Kreta +1770. / M. Agapios ja hänen kanssakilvoittelijansa +303, p. um. Manuel Kreetalainen +1770.
Hebr. 4:14-5:56; Mark. 8:34-9:1

Fader Andreas Hjertberg celebrerar. / Isä Andreas Hjertberg toimittaa.

Efter liturgin församlingens årsmöte. / Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

2020-03-15 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden. / Vuosikokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2020-03-28 | Lördag

Ekumenisk tacksägelseakatistos / Ekumeeninen kiitosakatistos

World Earth Hour
Plats: Finska Kyrkan, Slottbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 20:30

Kyrkoherde Martti Paananen leder och sångare från finska lutherska och ortodoxa körer sjunger akatistoshymnen. / Kirkkoherra Martti Paananen johtaa ja suomalaisen luterilaisen ja ortodoksisen seurakuntien kuorolaiset laulavat akatistoshymnin.

2020-04-09 | Torsdag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora torsdagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Högläsning av 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden. Fader Markku Kinkki förrättar. / 12 kärsimysevankeliumin lukeminen. Isä Markku Kinkki toimittaa.

2020-04-10 | Fredag

Aftongudstjänst / Ehtoopalvelus

Stora fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 14:00

Utbärandet av Kristi gravikon. Fader Markku Kinkki förrättar. / Kristuksen hautaikonin esillekantaminen. Isä Markku Kinkki förrättar.

Eftergudstjänsten inbjudes till en enkel fastemåltid. / Palveluksen jälkeen tarjotaan paastoateria.

2020-04-10 | Fredag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora Fredagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 16:30

Herrens begravningsprocession. Fader Markku Kinkki förrättar. / Herran hautaan saatto. Isä Markku Kinkki toimittaa.

2020-04-11 | Lördag

Påsknattens gudstjänst / Pääsiäisyön palvelus

Kristus är uppstånden! Kristus nousi kuolleista!
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 23:30

Högläsning ur apostlagärningarna påbörjas kl. 22:00. Efter gudstjänsten inbjudes till gemensam påskmåltid i kyrkan. Fader Markku Kinkki från Helsingfors celebrerar.

Apostolien teoista lukeminen aloitetaan klo 22:00. Palveluksen jälkeen kutsutaan kaikki kirkossa järjestettävään pääsiäisateriaan. Isä Markku Kinkki Helsingistä toimittaa.

2020-05-09 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-10 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Samaritiska kvinnans söndag / Samarialaisnaisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / sävelmä
Aposteln Simon +61 och h:a Taisia av Alexandria + 300-talet. / Ap. Simon Kiivailija +61 ja p. Taisia Aleksandrialainen + 300-l.
Ap. 11:19-26, 29-30; Joh. 4:5-42

2020-05-30 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-31 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga Treenighetens dag, pingst / Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Martyren Hermeias +130 och h:e Filofei, metropoliten av Tobolsk 1727. / M. Hermeias +130 ja p. Filofei, Tobolskin metropoliitta 1727.
Ap. 2:1-11; Joh. 7:37-52, 8:12

2020-06-13 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-06-14 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen / sävelmä
Profeten Elisa +800, h:e Metodios Bekännaren +847 och Karalens helige Elisa av Suma + 1400-1500-talen. / Pr. Elisa +800, p. Metodios Tunnustaja +847 ja pt. Elisa Sumalainen, Karjalan pyhä + 1400-1500-l.
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23

2020-09-05 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Västra Nylands ortodoxa kyrkokör sjunger under ledning av Matti Jyrkinen. Fader Kalevi Kasala och fader Petri Korhonen förrättar.

Länsi-Uusimaan ortodoksinen kirkkokuoro laulaa Matti Jyrkisen johdolla. Isä Kalevi Kasala ja isä Petri Korhonen toimittavat.

2020-09-06 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikoali kyrka, Bellmansgata 13
Tid: 10:00

5. kyrkotonen/sävelmä
Ärkeängel Mikaels mirakel o Khonais, Frygien ca 500. Martyren Romulus +122. / Ylienkeli Mikaelin ihme Fryygian Khonaissa n. 500. M. Romulus +122.
2. Kor. 1:21-2:4; Matt. 22:2-14

Västra Nylands ortodoxa kyrkokör sjunger under ledning av Matti Jyrkinen. Fader Kalevi Kasala och fader Petri Korhonen förrättar. / Länsi-Uusimaan ortodoksinen kirkkokuoro laulaa Matti Jyrkisen johdolla. Isä Kalevi Kasala ja isä Petri Korhonen toimittavat.