CSG Logotype

Kalenteri

Meillä tapahtuu tänä vuonna

Täältä löydät tiedot kaikista vuodelle suunnitelluista tapahtumista seurakunnassamme. Kaipaatko tietoja tai onko sinulla kysymyksiä? Lähetä viesti osoitteeseen info@ortodox-finsk.se

2019-11-01 | Fredag

Minnesgudstjänst i Finska kyrkan på Slottsbacken / Panihida Slottsbackenin suomalaisessa kirkossa

Alla helgons dag / Pyhäinpäivä
Plats: Finska kyrkan, Slottsbacken 2 / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Fader Markku Kinkki och diakon Andreas Salminen förrättar i närvaro av HE ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland. Gudstjänsten förrättas på finska.

Isä Markku Kinkki ja diakoni Andreas Salminen toimittavat KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leon läsnä ollessa. Palvelus on suomenkielinen.

2019-11-02 | Lördag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Karelens heliga upplysare / Karjalan pyhät valistajat
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

3. kyrkotonen/sävelmä
Martyrerna Pegasios, Aftonios, Akindynos, Elpidoros och Anempodistos samt Persiens 28 soldatrmartyrer +345. H:e Kiprian av Storozh, Karelens helgon +1598.M:t Pegasios, Aftonios, Akindynos, Elpidoros ja Anempodistos sekä 28 Persian sotilasmarttyyria +345. Pt. Kiprian Storozhevilainen, Karjalan pyhä +1598.
Gal. 5:22-6:2; Luk. 6:17-23a

Liturgin förrättas under ledning av HE ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland med hjälp av fader Markku Kinkki och diakon Andreas Salminen. / Liturgian toimittaa KP Helsingin ja koko Suomen arkkipiispa Leo isä Markku Kinkin ja diakoni Andreas Salmisen avustuksella.

2019-11-23 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2019-11-24 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Gudsföderskan Jungfru Marie tempelgångs efterfest / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian temppeliintuomisen jälkijuhla
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen/sävelmä
H:e Clemens av Rom +101 och H:e martyrbiskopen Peter av Aleksandria +311 / P. Clemens Roomalainen +101 ja P. marttyyripiispa Pietari Aleksandrialainen +311
Ef. 2:14-22; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2019-11-24 | Söndag

Styrelsens sammanträde / Hallituksen kokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Ledamöterna, suppleanterna och revisorerna är välkomna till sammanträdet. Kallelsen med dagordning hittar du här. / Varsinaiset ja varajäsenet sekä tilintarkastajat ovat tervetulleita kokoukseen. Kokouskutsun esityslistoineen löydät täältä.

2019-12-14 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

2019-12-15 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi-isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
Martyrerna biskop Ealutherios av Illyra, Felix, Coremonus och Anthia +126. H:e Trifon av Petjenka, Karelens helige +1583. Martyrerena Jona av Petjenka och övriga martyrerna i Petjenka (Petsamo) +1589.Pm. / Ealutherios, Illyran piispa ja M:t Felix, Coremonus ja Anthia +126. Pt. Trifon Petsamolainen, Karjalan Pyhä +1583. Pmt, Joona Petsamolainen ja muut Petsamon marttyyrit, Karjalan pyhät +1589.
Kol. 3:4-6:11; Luk. 14:16-24

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

2020-01-05 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2020-01-06 | Måndag

Gudomlig liturgi och stora vattenvälsignelsen / Jumalallinen liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Matt. 3:13-17

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.