CSG Logotype

Kalenteri

Meillä tapahtuu tänä vuonna

Täältä löydät tiedot kaikista vuodelle suunnitelluista tapahtumista seurakunnassamme. Kaipaatko tietoja tai onko sinulla kysymyksiä? Lähetä viesti osoitteeseen info@ortodox-finsk.se

2019-12-13 | Fredag

Ekumenisk Lucia-vesper / Ekumeeninen Lucian päivän vesper


Plats: Finska kyrkan / Suomalainen kirkko, Slottsbacken 2
Tid: 18:00

Ekumenisk musikandakt med kyrkoherde Martti Paananen, Luciatåg, ortodoxa sånger till jungfrumartyr Lucia och allsång med jultema, välkommen!

Kirkkoherra Martti Paanasen johtama ekumeeninen sävelhartaus Luciasaatolla, ortodoksisilla kirkkoveisuilla neitsytmarttyyri Lucialle ja jouluteemaisella yhteislaululla, tervetuloa!

2019-12-14 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

2019-12-15 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi-isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
Martyrerna biskop Ealutherios av Illyra, Felix, Coremonus och Anthia +126. H:e Trifon av Petjenka, Karelens helige +1583. Martyrerena Jona av Petjenka och övriga martyrerna i Petjenka (Petsamo) +1589.Pm. / Ealutherios, Illyran piispa ja M:t Felix, Coremonus ja Anthia +126. Pt. Trifon Petsamolainen, Karjalan Pyhä +1583. Pmt, Joona Petsamolainen ja muut Petsamon marttyyrit, Karjalan pyhät +1589.
Kol. 3:4-6:11; Luk. 14:16-24

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

2020-01-05 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2020-01-06 | Måndag

Gudomlig liturgi och stora vattenvälsignelsen / Jumalallinen liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Matt. 3:13-17

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2020-01-06 | Söndag

Styrelsens sammanträde / Hallituksen kokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Kallelsen med dagordning hittar du här.

Kutsun kokoukseen esityslistoineen löydät täältä.

2020-01-18 | Lördag

Kvällsbön och tekväll med styrelsen / Pravilo ja teeilta johtokunnan kanssa


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Styrelsen avslutar en framtidsdag med kvällsbön och tekväll, alla är hjärtligt välkomna att delta!

Johtokunta päättää seurakunnan tulevaisuutta pohtineen työpäivänsä pravilolla ja teeillalla. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita!

2020-02-08 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Helgens gudstjänster sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors. Fader Mikael Sundkvist förrättar.

Seurakunnan kuoro laulaa viikonpolun palvelukset yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa. Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2020-02-09 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Den förlorade sonens söndag / Tuhlaajapojan sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
H:e Markellos, biskop av Sicilien och h:e Filagrios, biskop av Cypern +100-talet, martyren Nikeforos +200-talet samt Karelens heliga Gennadi +1516 och Nikifor +1557 av Vasojärvi. / P. Markellos, Sisilian piispa ja p. Filagrios, Kyproksen piispa +100-l, pyhät m. Nikeforos +200-l sekä Karjalan pyhät Pt:t Gennadi +1516 ja Nikifor +1557 Vasojärviläiset.
1. Kor. 6:12-20; Luk. 15:11-32

Helgens gudstjänster sjungs av församlingens kör tillsammans med Mariam-kören från Helsingfors. Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Seurakunnan kuoro laulaa viikonpolun palvelukset yhdessa helsinkiläisen Mariam-kuoron kanssa. Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2020-02-22 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-02-23 | Söndag

Gudomlig liturgi och aftongudstjänst / Jumalallinen liturgia ja ehtoopalvelus

Förlåtelsen söndag, inledning av den heliga och stora fastan / Sovintosunnuntai, pyhään ja suureen paastoon laskeutuminen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / sävelmä
H:e Polykarpos av Smyrna + 155 och Karelens helige Nazari av Valamo +1809. / Pm Polykarpos Smyrnalainen + 155 ja Karjalan pyhä pt. Nazari Valamolainen +1809.
Rom. 13:11-14:4; Matt. 6:14-21

Efter gudstjänsten serveras blinier. / Palveluksen jälkeen tarjotaan blinejä.

2020-03-14 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-03-15 | Söndag

Basileios den Stores liturgi / Basileios Suuren liturgia

Korsnedfallandets söndag / Ristinkumartamisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen / sävelmä
Martyren Agapios och hans medävlare +303 och neomartyr Manuel av Kreta +1770. / M. Agapios ja hänen kanssakilvoittelijansa +303, p. um. Manuel Kreetalainen +1770.
Hebr. 4:14-5:56; Mark. 8:34-9:1

Efter liturgin församlingens årsmöte. / Liturgian jälkeen seurakunnan vuosikokous.

2020-03-15 | Söndag

Församlingens årsmöte / Seurakunnan vuosikokous


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 13:00

Årsmötet behandlar stadgeenliga ärenden. / Vuosikokous käsittelee sääntömääräiset asiat.

2020-04-09 | Torsdag

Morgongudstjänst / Aamupalvelus

Stora torsdagen
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 18:00

Högläsning av 12 evangelieavsnitt om Herrens lidanden. Fader Markku Kinkki förrättar. / 12 kärsimysevankeliumin lukeminen. Isä Markku Kinkki toimittaa.

2020-05-09 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-10 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Samaritiska kvinnans söndag / Samarialaisnaisen sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

4. kyrkotonen / sävelmä
Aposteln Simon +61 och h:a Taisia av Alexandria + 300-talet. / Ap. Simon Kiivailija +61 ja p. Taisia Aleksandrialainen + 300-l.
Ap. 11:19-26, 29-30; Joh. 4:5-42

2020-05-30 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-05-31 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga Treenighetens dag, pingst / Pyhän Kolminaisuuden päivä, helluntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Martyren Hermeias +130 och h:e Filofei, metropoliten av Tobolsk 1727. / M. Hermeias +130 ja p. Filofei, Tobolskin metropoliitta 1727.
Ap. 2:1-11; Joh. 7:37-52, 8:12

2020-06-13 | Lördag

Vigilia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00
2020-06-14 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia


Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

1. kyrkotonen / sävelmä
Profeten Elisa +800, h:e Metodios Bekännaren +847 och Karalens helige Elisa av Suma + 1400-1500-talen. / Pr. Elisa +800, p. Metodios Tunnustaja +847 ja pt. Elisa Sumalainen, Karjalan pyhä + 1400-1500-l.
Rom. 2:10-16; Mat. 4:18-23