CSG Logotype

Kuoron kalenteri

Harjoitukset & palvelukset

Täältä löydät tiedot kuoron tulevista harjoituksista ja palveluksista, joissa laulamme. Jos kaipaat jotain tietoja, lähetä kysymyksesi osoitteeseen koren@ortodox-finsk.se

2019-11-23 | Lördag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2019-11-23 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Joosef Vola förrättar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2019-11-24 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Gudsföderskan Jungfru Marie tempelgångs efterfest / Jumalansynnyttäjän Neitseen Marian temppeliintuomisen jälkijuhla
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

7. kyrkotonen/sävelmä
H:e Clemens av Rom +101 och H:e martyrbiskopen Peter av Aleksandria +311 / P. Clemens Roomalainen +101 ja P. marttyyripiispa Pietari Aleksandrialainen +311
Ef. 2:14-22; Luk. 18:18-27

Fader Joosef Vola celebrerar. / Isä Joosef Vola toimittaa.

2019-12-14 | Fredag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2019-12-14 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Teemu Toivonen förrättar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

2019-12-15 | Söndag

Gudomlig liturgi / Jumalallinen liturgia

Heliga förfädernas söndag / Pyhien esi-isien sunnuntai
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

2. kyrkotonen/sävelmä
Martyrerna biskop Ealutherios av Illyra, Felix, Coremonus och Anthia +126. H:e Trifon av Petjenka, Karelens helige +1583. Martyrerena Jona av Petjenka och övriga martyrerna i Petjenka (Petsamo) +1589.Pm. / Ealutherios, Illyran piispa ja M:t Felix, Coremonus ja Anthia +126. Pt. Trifon Petsamolainen, Karjalan Pyhä +1583. Pmt, Joona Petsamolainen ja muut Petsamon marttyyrit, Karjalan pyhät +1589.
Kol. 3:4-6:11; Luk. 14:16-24

Fader Teemu Toivonen celebrerar. / Isä Teemu Toivonen toimittaa.

2020-01-05 | Söndag

Körövning / Kuoroharjoitukset

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 15:00
2020-01-05 | Lördag

Vigilia

Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 17:00

Fader Mikael Sundkvist förrättar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.

2020-01-06 | Måndag

Gudomlig liturgi och stora vattenvälsignelsen / Jumalallinen liturgia ja suuri vedenpyhitys

Teofani / Teofania
Plats: Stockholm, Helige Nikolai kyrka, Bellmansgatan 13
Tid: 10:00

Tit. 2:11-14, 3:4-7; Matt. 3:13-17

Fader Mikael Sundkvist celebrerar. / Isä Mikael Sundkvist toimittaa.