CSG Logotype

Noter

Ladda ner och lyssna på noter inför körövningar och gudstjänster

Här nedan kan du ladda ner körtexter och lyssna på styckena. Saknar du något stycke eller partitur för just din stämma, kontakta Jukka på koren@ortodox-finsk.se

Prokimenon för heliga fäder och biskopar

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kontakion till Karelens upplysare

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Troparion till Karelens upplysare

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen, Kastorskij (arr.)

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Hallelujarion Arhangelskij

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas

Kerubhymnen Rudikov

Samtliga stämmor
Sopran
Alt
Tenor
Bas