CSG Logotype

Eukaristin, Kiev-sångart

Kerubhymnen Lvovskij

Stora ektenin, znamennij-motiv

Stora ektenin, Smolenskij

Eukaristin, Arhangelskij No 6

Värdigt är i sanning, Bortnjanskij

Polyeleopsalmen, Byhanov (finska)

Fader vår, Kedrov

Koinonikon på söndagar, Kovalevskij

Inför hexapsalmerna, Strokin

Gudsföderska Jungfru, Rachmaninov

Aftongudstjänstens avslut, Arhangelskij

Från solens uppgång ända till dess nedgång

Herre förbarma dig, Korsupphöjelsen

Fos ilaron, Asejev

Stora torsdagens kerubhymn, Lvov

Troparion Guds Moders insomnande Ruottinen

Strålande helgonfé

Helige Simeons lovsång Arhangelskij

Stora ektenin, Labinskij

Eukaristin, Jaroslavl

Över dig, högt benådade, Smolenskij

Låt oss skynda oss till Gudsföderskan, Arhangelskij

Polyeleopsalmen Arhangelskij

Hallelujarion, anonym

Trisvjatoje Tjajkovskij

Hallelujarion Arhangelskij

Kerubhymnen Vedel

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (slaviska)

Fader vår Sheremetev

Härförerska i strid för oss i ”grekisk” sångart

Många år Jubileumsmelodi