CSG Logotype

9. irmos, Herrens himmelsfärd

Megalynarion, Herrens himmelsfärd

Kanon, Herrens himmelsfärd

Eukaristin, Feofan

Kerubhymnen Lvovskij

Fader vår, Kedrov