CSG Logotype

Amen, Orlando Gibbons (A=alt1, T=alt2)

Ambonbönen

Stora doxologin, grottklostret i Kiev

Avslutande Kyrie eleison

Theotokion till lovpsalmerna, Optina-klostret

Herren är konung, aftonprokimenon på lördagar

Värdigt är i sanning, Bortnjanskij

Fader vår, Kedrov

Koinonikon på söndagar, Kovalevskij

Aftongudstjänstens avslut, Arhangelskij

Guds Föderska, Jungfru Strokin

Värdigt är i sanning att prisa dig salig, Lvov

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (svenska)

Kegragarion 1. kyrkotonen

Söndagens troparion 1. kyrkotonen

Söndagens kanon, 1. kyrkotonen

Söndagens prokimenon 1. kyrkotonen

Trisvjatoje Tjajkovskij

Vigilians inledningspsalm Bachmetev

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (slaviska)

Gudsföderskans lovsång Zozima