CSG Logotype

Ångersångerna

Ambonbönen

Söndagens kanon, 4. kyrkotonen

Kegragarion 4. kyrkotonen

Stora doxologin, grottklostret i Kiev

Avslutande Kyrie eleison

Theotokion till lovpsalmerna, Optina-klostret

Herren är konung, aftonprokimenon på lördagar

Söndagens prokimenon 4. kyrkotonen

Söndagens troparion 4. kyrkotonen

Värdigt är i sanning, Bortnjanskij

Fader vår, Kedrov

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (svenska)

Stora prokimenon på förlåtelsens söndag

Hallelujarion Mashkov

Kerubhymnen Vedel

Vigilians inledningspsalm Bachmetev

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (slaviska)