CSG Logotype

Söndagens kanon, 9. irmos, 7. kyrkotonen

Stora doxologin, grottklostret i Kiev

Avslutande Kyrie eleison

Theotokion till lovpsalmerna, Optina-klostret

Herren är konung, aftonprokimenon på lördagar

Molebens flätverser

Eukaristin, Feofan

Kerubhymnen Lvovskij

Fader vår, Kedrov

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (svenska)

Söndagens prokimenon 7. kyrkotonen

Söndagens troparion 7. kyrkotonen

Kegragarion 7. kyrkotonen

Vigilians inledningspsalm Bachmetev

Härförerska i strid för oss Arhangelskij (slaviska)