CSG Logotype

Hans helighets hälsning inför fastan och påsken 2023

21 feb 2023

I årets homilia inför den heliga och stora fastan och årets påskfirande påminner den ekumeniske patriarken Bartolomeos hur gudstjänstlivet, askesen och spiritualiteten, själavården och det kristna vittnesbördet i världen är sammanlänkade och ömsesidigt kompletterande beståndsdelar av den kristna identiteten.

Hans helighet konstaterar vidare att i vår tid av desakralisering av tillvaron är det vår gemensamma  uppgift  att lyfta fram det existentiella djupet av den ortodoxa kyrkans ”andliga triptyk”, den oskiljaktiga helheten av liturgiskt liv, asketisk etos och solidaritet.

Läs hans helighets hälsning i sin helhet här.